Армонасипни конструкции

 

Армонасипна конструкция
Армирн насип - система Terramesh

Подпорни съоръжения тип Армиран насип

Наличие на дълбоки свлачища по откоси, вследствие на преовлажняване и влошаване консистенцията на глинести почви. Укрепване на изкуствено създадени откоси с цел заравняване и усвояване на терени. Изисквания към подпорното съоръжение за височина над 5 м.

подпорно съоръжение тип армиран насип - комбинирана система

Комбинирани армиращи конструкции

Изисквания за укрепване на слаби почви в дълбочина, посредством подпорно съоръжение с височина над 10 м.

Акцент

Решения за пътна и железопътна инфраструктура

Системи за повишаване носимоспособността на пътни и жп основи и армиране на асфалтови настилки.

Системи за повишаване носимоспособността на пътни и жп основи и армиране на асфалтови настилки