Перфорирана геоклетъчна затваряща система

Перфорирана геоклетъчна затваряща система Geoweb®

 

Описание:

Структурата на затварящата геоклетъчна система Geoweb® в разпънато състояние наподобява пчелна пита, която се състои от перфорирани ленти, произведени от полиетилен с висока плътност, и свързани помежду си с ултразвукови заварки.

Секциите от геоклетки се разгъват, като устойчивостта и цeлостта на системата се осигуряват посредством допълнителни компоненти:
 • Atra® ключ - за свързване на две секции;
 • Анкери (прав или с кука);
 • Atra® клип - за връзка между прав анкер и въже;
 • Въже - за задържане на секциите в една равнина и др.
Следва запълване на геоклетъчната система с подходящ материал като: пясък, чакъл, хумус, бетон.

Приложения:

 • усилване на слаби основи при пътна и жп инфраструктура;
 • облицовка на канали и реки;
 • защита на откоси от ерозия;
 • защита на устои на мостове;
 • рекултивация на открити рудници и др.
Geoweb® се предлага с различни размери на секциите и височини на клетките (7,5 см; 10 см; 15 см; 20 см) в зависимост от изискванията на конкретното решение. 

 

ПАРАМЕТРИ
 • Възможност за дрениране през стените на клетките на подпочвени и повърхностни води;
 • Повишава сцеплението между стените на клетките и запълнителя (бетон или инертен материал);
 • Лесното полагане и дълговечността на материала, от който са произведени клетките, намаляват разходите при изпълнението и поддръжката на съоръженията.
 • Създава благоприятна среда за развитието на растителност, като позволява преминаването на вода, хранителни частици и микроорганизми през клетките;
 • При наличие на растителност, кореновата система преминава от клетка в клетка, което увеличава устойчивостта на системата;

 

 
 
КОНТАКТИ

Централен офис София:
гр. София 1582
ул. „Проф. Цветан Лазаров” №115

тел.: (+359 2) 44 55 100/144/155
моб.: (+359 88) 219 81 00
факс: (+359 2) 962 96 95

е-mail: office@vjf.bg
www.vjf.bg

 
РЕГИОНАЛНИ ОФИСИ

Офис Пловдив:
гр. Пловдив 4003
бул. „Цар Борис III Обединител” № 35
тел.: (+359 32) 96 26 60
моб.: (+359 88) 847 85 95
факс: (+359 32) 96 26 61

Офис Бургас:
гр. Бургас 8000
к-с Лазур, бл. 140, партер
моб.: (+359 88) 565 08 66

 
НАПРАВЛЕНИЯ

ГЕОСИСТЕМИt:
geosystems@vjf.bg
www.vjfgeosystems.com

ИЗОСИСТЕМИ:
isosystems@vjf.bg
www.vjfisosystems.com

СОЛАРНИ СИСТЕМИ:
pv@vjf.bg
www.vjfsolar.com

ЛАНДШАФТ:
landscape@vjf.bg
www.vjflandscape.com