Новини

Ви Джи Еф Инженеринг е един от изпълнителите на изолациите дренажен геокомпозит, при ремонта на дясната тръба на тунел „Витиня”
22.02.2017
Ви Джи Еф ООД достави материали по проект "Реконструкция на ул. Крайезерна, гр. Бургас".
12.12.2016
Доставката е за ново депо за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за нуждите на общини Челопеч, Пирдоп и Златица
17.10.2016
защита от падащи камъни с двойно усукана галванизирана мрежа на ЛОТ 14
Защита от падащи камъни чрез обмрежване с двойно усукана, галванизирана мрежа, на откосите по участъци при ЛОТ 14, Път II-86 Асеновград – Смолян от км. 27 700 до км. 76 306,70
22.08.2016
Армонасипни конструкции ВИ ДЖИ ЕФ
Успешно прилагане на системни решения с вертикално бетоново или наклонено озеленено лице в градска и извънградска среда.
23.02.2016
акцент
 

 

Системи за повишаване носимоспособността на пътни и жп основи и армиране на асфалтови настилки

Системи за повишаване носимоспособността на пътни и жп основи и армиране на асфалтови настилки

 

 

Ви Джи Еф Инженеринг е един от изпълнителите на изолациите дренажен геокомпозит, при ремонта на дясната тръба на тунел „Витиня”

 

 
 
КОНТАКТИ

Централен офис София:
гр. София 1582
ул. „Проф. Цветан Лазаров” №115

тел.: (+359 2) 44 55 100/144/155
моб.: (+359 88) 219 81 00
факс: (+359 2) 962 96 95

е-mail: office@vjf.bg
www.vjf.bg

 
РЕГИОНАЛНИ ОФИСИ

Офис Пловдив:
гр. Пловдив 4003
бул. „Цар Борис III Обединител” № 35
тел.: (+359 32) 96 26 60
моб.: (+359 88) 847 85 95
факс: (+359 32) 96 26 61

Офис Бургас:
гр. Бургас 8000
к-с Лазур, бл. 140, партер
моб.: (+359 88) 565 08 66

 
НАПРАВЛЕНИЯ

ГЕОСИСТЕМИt:
geosystems@vjf.bg
www.vjfgeosystems.com

ИЗОСИСТЕМИ:
isosystems@vjf.bg
www.vjfisosystems.com

СОЛАРНИ СИСТЕМИ:
pv@vjf.bg
www.vjfsolar.com

ЛАНДШАФТ:
landscape@vjf.bg
www.vjflandscape.com