Геосистеми

ВИ ДЖИ ЕФ  е водеща компания в областта на системи за инфраструктурни проекти и обекти по опазване на околната среда. Екипът ни притежава специфично ноу-хау и дългогодишен опит в предоставяне на техническа консултация, доставка и инженеринг на решения за:
 • геотехнически съоръжения – укрепване на срутищни и свлачищни зони чрез подпорни стени
 • стабилизиране на откоси и ерозионен контрол;
 • хидротехнически съоръжения – корекции на реки, облицовка на канали, укрепване устои на мостове и други;
 • пътни и железопътни съоръжения – усилване на слаби основи, армиране на пътни настилки, моделиране на пътни насипи и др.
 • пасивни и активни системи за защита от падащи камъни;
 • депа, хвостохранилища и тяхната рекултивация и др. 
  Работим с богата гама висококачествени материали, включително: геоклетки, геомрежи, геотекстили, синтетични рогозки, дренажни геокомпозити и геоглинени екрани; материали от двойно усукана хексагонална телена мрежа (габиони, модулни системи за армирани насипи и др. ), материали за биоинженеринг, анкерни системи и др. 
  акцент
   

   

  Системи за повишаване носимоспособността на пътни и жп основи и армиране на асфалтови настилки

  Системи за повишаване носимоспособността на пътни и жп основи и армиране на асфалтови настилки

   

   

  Ви Джи Еф Инженеринг е един от изпълнителите на изолациите дренажен геокомпозит, при ремонта на дясната тръба на тунел „Витиня”

   

   
   
  КОНТАКТИ

  Централен офис София:
  гр. София 1582
  ул. „Проф. Цветан Лазаров” №115

  тел.: (+359 2) 44 55 100/144/155
  моб.: (+359 88) 219 81 00
  факс: (+359 2) 962 96 95

  е-mail: office@vjf.bg
  www.vjf.bg

   
  РЕГИОНАЛНИ ОФИСИ

  Офис Пловдив:
  гр. Пловдив 4003
  бул. „Цар Борис III Обединител” № 35
  тел.: (+359 32) 96 26 60
  моб.: (+359 88) 847 85 95
  факс: (+359 32) 96 26 61

  Офис Бургас:
  гр. Бургас 8000
  к-с Лазур, бл. 140, партер
  моб.: (+359 88) 565 08 66

   
  НАПРАВЛЕНИЯ

  ГЕОСИСТЕМИt:
  geosystems@vjf.bg
  www.vjfgeosystems.com

  ИЗОСИСТЕМИ:
  isosystems@vjf.bg
  www.vjfisosystems.com

  СОЛАРНИ СИСТЕМИ:
  pv@vjf.bg
  www.vjfsolar.com

  ЛАНДШАФТ:
  landscape@vjf.bg
  www.vjflandscape.com